Giới thiệu

Nhánh này chứa toàn bộ các bài viết (hoặc ghi chú) kỹ thuật của mình.

Với một nhà phát triển như mình, mình thường ghi chép lại những kiến thức hoặc giải pháp nào đó mới lạ (và hay ho "ra máu").

Có thể những vấn đề mà mình nêu ra không mới, nhưng chúng có thể giúp ích mình trong tương lai nếu như có dịp phải động lại, hoặc chí ít giúp ích một số người đang bắt đầu chập chững từng bước giải quyết bài toán của riêng mình.

Bài viết

Ghi chép

Last Updated: