Giới thiệu

Đây là nơi trưng bày các công cụ (mà mình làm cho vui), chúng sẽ phù hợp ở một số mục đích nhất định.

Vì làm cho vui nên các dòng code đều cố gắng đơn giản hoá nhất có thể để ai đọc vào cũng có thể áp dụng được.

Danh sách

Text Anti Copy Tool

Đây là công cụ mà bạn mình (một dịch giả) muốn dùng để gây khó khăn cho những người muốn sao chép lại nội dung trên trang truyện dịch của bạn ấy.

Link chi tiết xem tại đây.

Last Updated: