Góc lan man

Một hôm bạn M, một dịch giả truyện ngôn tình, có than thở với mình về chuyện người ngoài cứ sao chép truyện của bạn ấy bưng hết lên chỗ này chỗ kia. Bạn M mong muốn có cái công cụ nào đấy có thể chèn một vài đoạn ký tự vào giữa các đoạn truyện, sao cho người khác sao chép sẽ gặp khó khăn nhưng người đọc của trên trang của bạn M vẫn có thể đọc được mà không thấy đoạn ký tự kia.

Bạn M từng dùng một công cụ nhưng nó bị fix cứng màu chữ, trong khi bạn M lại dùng màu nền khác với màu chữ đó.

Đặt vấn đề

Theo lời kể của bạn M thì bạn ấy cần một công cụ mà:

 • Tạo một chuỗi ký tự ngẫu nhiên
 • Có thể chọn màu cho chuỗi ký tự ấy
 • Có thể chọn kích cỡ (độ dài) cho chuỗi ký tự ấy

Và vì bạn M dùng công cụ soạn thảo có hỗ trợ HTML nên:

 • Đầu vào sẽ là nội dung văn bản gốc được bố trí thành các đoạn rời nhau, có ngăn cách dòng (Enter xuống dòng)
 • Đầu ra sẽ là đống HTML để bạn M chỉ việc sao chép lại lên trình soạn thảo của mình
 • Vì đầu ra là HTML nên bạn M có thể tuỳ chỉnh mẫu (template) của văn bản chính cũng như chuỗi ký tự được mã hoá

Thực hành

Phần sau sẽ là công cụ, chỉ việc làm theo các bước như trong phần đặt vấn đề là làm được. Gửi M với ❤️❤️❤️.

Lưu ý

 • Kích thước (độ dài) của chuỗi ký tự mã hoá nên dưới 20 nếu không muốn gặp vấn đề hiển thị trên các kích cỡ màn hình thiết bị di động.
 • Khi chỉnh sửa mẫu (template), phải giữ nguyên các đoạn trong dấu ngoặc nhọn, ví dụ như hay . Công cụ sẽ tuỳ thuộc vào các đoạn này để sinh ra văn bản đầu ra tương ứng.
 • Hộp thoại sửa mẫu (template) có thể ẩn đi sau khi đã thiết lập xong các phần mong muốn. Nội dung bên trong các textarea quan trọng hơn việc chúng có hiển thị trên giao diện của công cụ hay không.
 • Nút Sao chép sẽ sao chép văn bản đầu ra vào bộ đệm, sẵn sàng để dán vào các trình soạn thảo HTML khác nhau. Mỗi trình duyệt, hệ điều hành và cài đặt bảo mật sẽ ảnh hưởng đến việc có sao chép được vào bộ đệm hay không.

Công cụ

Đánh giá

 • Nội dung đầu ra chỉ có tác dụng để gây khó khăn cho người nào có mưu đồ sao chép
 • Nội dung đầu ra không chống được những bên sử dụng crawler

Ý tưởng cải thiện

 • Chèn thêm vài đoạn <span> vào giữa đoạn văn bản
 • Chèn thêm vài ký tự đặc biệt ngẫu nhiên giữa các dấu trong văn bản
Last Updated: