Tập truyện ngắn này tên là Loop (Vòng lặp). Tôi viết nó trong lúc tâm trạng thiếu ổn định, chủ yếu là kết thúc một chặng đường nhiều dở dang và chông gai, chuẩn bị cho chặng đường mới nên trong lòng có nhiều sự khó ngủ và khó hiểu. Nhiều phần trong này đã có ý tưởng từ trước, và một số phần được viết dựa trên các giấc mơ ngắn. Tất cả chúng tổng hoà trong một thứ, gọi là vòng lặp, không có điểm bắt đầu, không điểm kết thúc.

Với tôi, vòng lặp là thứ trói buộc mệt mỏi nhất, khó thoát ra khỏi đó một khi đã bước vào. May sao, bộ nhớ của tôi không đủ để hỗ trợ một thứ không có hồi kết. Tôi bước ra được khỏi vòng lặp của mình, vì thế, tôi quyết định cho phép thứ dở hơi và khó hiểu này trưng lên blog cá nhân.

Mục lục

Last Updated: